Escola Municipal de Música d'Alcúdia. Dades de contacte

 

 

 

 

Presentació

Consell d'Administració

Claustre de Professors

Orquestra

Banda de Música

Contacte

 

 

Adreça Postal

Plaça de la Porta de Mallorca, 3   07400 Alcúdia

Adreça electrònica

musica@alcudia.net

Telèfons 971 54 64 23 -  971 89 71 85
Fax 971 54 64 23 - 971 89  71 99