Llicències de Carrabines d'Aire Comprimit i Gas.Descripció: Es concedeix llicència municipal per a l'ús d'aquesta categoria d'armes, als residents del municipi que ho sol·licitin.

Unitat de tramitació: Unitat Administrativa de la Policia Local.

· Adreça: Carrer Gabriel Roca s/n (Edf, Capitania)

· Telèfon: 971 897652

· Horari : Dilluns a divendres, de 09,00 a 14,00 hores.

Requisits: Els majors d'edat, acompanyant la factura de l'arma i la identificació del sol·licitant (D.N.I.), els menors de 18 anys i majors de 14 anys, presentaran a més del requerit als majors de 18 anys, l'autorització paterna o dels tutors o representants legals.

Lloc de presentació de documentació: En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament o be a la comissaria del Moll.

Termini: En un termini de 20 dies es pot recollir la llicència.

Fonament legal: Reglament d'Armes.

Imprimir