Realització d' Atestats de Tràfic

Descripció: Es produeix la intervenció d' Agents especialitzats en accidents de tràfic quan en el sinistre hagin resultat persones ferides i/o haguessin resultat danys materials importants, d' elevada quantia, que ocorren en el Terme Municipal. Acudeixen al lloc del sinistre, es recullen les dades dels conductors, dels vehicles i víctimes implicades, així mateix, es comprova l' estat de la calçada i qualsevol circumstància que sigui rellevant per a la investigació de l' accident. Es prenen declaracions “in situ” ( si és possible) a testimonis i partícips de l'accident, es realitzen croquis i mesuraments, es prenen fotografies, etc. Si existeixen ferits se sol·licita assistència sanitària. Si no és possible prendre declaracions en el lloc de l'accident s'acudeix a l'hospital o al domicili dels ferits. També es poden citar als implicats i testimonis a declarar en la Unitat d'Atestats situada en la Comissaria Central. S'atenen a la Companyies Asseguradores i finalment es remeten els atestats que procedeixin als jutjats.


· Horari d'atenció a les Companyies Asseguradores (consultes d'atestats), de dilluns, a divendres de 08,00 a 15,00 hores.
· Telèfon: 971-545066

Documentació a presentar en cas de interposar denuncia: El Document Nacional d'Identitat i/o Passaport, Permís de conduir, Permís de circulació del vehicle implicat, Rebut del Segur, Certificat d'Inspecció d'I.T.V., Nº de referència de l'accident (si l'hi haguessin donat), quantes dades objectives que afavoreixin la investigació de l'accident.


Lloc de presentació de la documentació: Carrer Bastió de Sant Ferrant, 3

Termini: En la major brevetat.

Fonament Legal: Normativa de Tràfic i Codi Penal.

 

DESCARREGAR UNA SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ D’ACCIDENT DE TRÀNSIT Fes clic

 INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODEDIMENTS DE RECLAMACIÓ PER ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Reclamació per via penal.

TERMINI
DENÚNCIA QEU S'HA DE PRESENTAR A..
CONDICIONS INDISPENSABLES.
6 mesos Policia local

A) Lesions personals que necessitin tractament mèdic o quirúrgic i no només assistència facultativa(1)

B) Danys materials que superin la quantia que regula el codi penal en el seu article 267 (60.000€)

(1) En cas de ferides lleus, quan es faci la denúncia heu de presentar un justificant facultatiu que n' indiqui el tractament

(2) Per fer una denúncia per aquest concepte, heu de presentar un pressupost de danys. Si hi ha més d'un vehicle implicat, la possibilitat de fer al denúncia és en funció de la quantia dels danys de tots els vehicles.

Reclamació per via civil

TERMINI
DENÚNCIA QUE S'HA DE PRESENTAR A...
CONDICIONS INDISPENSABLES.
1 Any
Jutjat de primera instància (INCA) Heu de contactar prèviament amb la companyia asseguradora
Falta d'acord entre les parts implicades a l'accident

 

 

 

IMPORTANT:

- Una vegada passats els terminis legals, no és possible iniciar e procés a través de denúncia o demanda.

- La presència i l'actuació de la Policia Local en el lloc de l'accident no implica l'inici de cap procés. Per començar els processos penals o civils és IMPRESCINDIBLE la denúncia o demanda d'alguna de les parts implicades o dels seus representants.