Informació  i  Consells

Fes clic a sobre dels consells del teu interès.

  ACTUACIÓ EN CAS D`EMERGÈNCIA
 

 

 • Trucar al número d'emergència 1-1-2
 • Facilitar tota la informació de què es disposi i, en particular:
  • Tipus d'accident i lloc exacte (al mar, coordenades geogràfiques i referències terrestres). Procura proporcionar el màxim de dades de què disposis.
  • Forma d'accés al lloc de l'accident.
  • Persones involucrades en l'accident y el seu estat (conscient, fractures, hemorràgies...). Dades personals del/ls accidentats.
  • Condicions meteorològiques.
 • Facilitar el seu número de telèfon i esperar als serveis d'urgències per guiar-los al lloc.
 • Procurar mantenir la calma i proporciona les dades el més clarament i objectivament possible.

 

Tornar a d'alt
 

 

  PROTECCIÓ DELS MENORS  
 

Ensenyi als seus fills a conèixer el seu propi nom , cognom , domicili i telèfon.  Els seus fills han de saber sempre que, en cas de pèrdua , el millor és quedar-se desocupats . Els seus pares o familiars, quan detectin l'absència , tornaran sobre els seus passos. 

Expliqui'ls a qui dirigir-se en cas de perill , tant si estan en el carrer com si es troben a casa. 

Conegui les amistats i companyies dels seus fills. 

Que no obrin la porta de casa quan estiguin sols . 

Expliqui'ls que rebutgin sempre la invitació de desconeguts a pujar en un automòbil o acompanyar-los amb qualsevol pretext. 

Que no acceptin llaminadures, caramels, tabac, etc., que pugui oferir-los qualsevol persona no coneguda . 

Presti molta atenció a qualsevol relat que li faci el seu fill. Per exemple: sobre una persona que ha tractat d'acariciar-li, de regalar-li una mica, etc. Digui-li que mai ha de mantenir aquestes relacions en secret, encara que l'hi demanin aquestes persones .


  Tornar a d'alt

  ALCOHOL I MENORS  
 

      Si Vè. és titular d'un establiment o local obert al públic recordi les següents prohibicions:

  1.- No es permetrà la venda, subministrament i CONSUM de begudes alcohòliques entre d'altres en els següents llocs:

  a) A la via Pública

  b) En aquelles botigues que romanguin obertes les 24 hores del dia, o qualsevol altre tipus d'establiment, no dedicat específicament a aquesta venda, des de les 22 hores a les 8 hores de l'endemà. 

  2.- És la seva obligació col·locar cartells que indiquin la prohibició de vendre o subministrar begudes alcohòliques a menors de 16 anys, i de begudes amb graduació alcohòlica igual o superior a divuit graus centesimals a menors de 18 anys. 

  3.- El subministrament de begudes alcohòliques a través de màquines automàtiques solament podrà efectuar-se sota control de les persones responsables , evitant l'accés als menors de 16 anys, impedint la seva instal·lació en espais oberts al públic, i col·locant cartells avisadors a les màquines que indiqui la prohibició de la seva venda als menors de 16 anys. 

  4.- Està prohibit l'accés de menors de 16 anys en discoteques, sales de festa i establiments similars a on es ven o faciliti el consum de begudes alcohòliques.

  La Policia Local d'Alcúdia està facultada per a confiscar, com mesura cautelar, aquelles begudes que s' estiguin consumint en la via pública. 


  Tornar a d'alt

  ANIMALS DE COMPANYIA  
 

 Contínuament la Policia Local d'Alcúdia rep nombroses queixes de veïns relacionades amb les molèsties que suposen els cans que van a lloure:

-- embruten voreres i parcs

-- molesten a ciclistes i vianants

-- furguen entre les plantes i espatllen els jardins

-- alguns , fins i tot espanten als nens  per això, cal respectar les normes que són d'obligat compliment: 

Els gossos han de ser conduïts en llocs públics subjectes per una corretja o cadena. Les quals són extensibles, permeten una gran  llibertat de moviments sense perdre el necessari control sobre l'animal. 

Han de realitzar les seves necessitats en llocs expressament habilitats. En alguns parcs existeixen dispositius , especialment preparats per a aquest menester. També és adequat que realitzin les seves necessitats en els embornals de la xarxa de clavegueram, en la part inferior de les voravies o a la base dels arbres. 

Alguns gossos han de dur morrió si la seva agressivitat així ho fa aconsellable. És obligatori en els casos que l'animal hagi mossegat a alguna persona . 

 

Tornar a d'alt

 

  MESSURES DE SEGURETAT AL CIRCULAR PEL CARRER  
 

En la mesura del possible, procuri no transitar per llocs solitaris o poc enllumenats . 

Circuli en sentit oposat a la marxa dels vehicles, el més allunyat possible de l'asfalt, situant la seva bossa o cartera cap a l'interior de la voravia, de manera que pugui evitar els "tirones". 

Dugui només els diners necessaris i distribueixi'l en les seves butxaques. Eviti dur els diners en la butxaca del darrere dels seus pantalons.

Quan es disposi a utilitzar els serveis dels caixers automàtics, observi abans al seu al voltant per si hagués persones sospitoses que podrien apropiar-se dels diners obtinguts a la menor oportunitat. Si té dubtes respecte de determinades persones , no utilitzi el caixer en aquest moment, o dirigeixi's a un altre que hagi prop . 

Presti una especial atenció a l'entrada o sortida dels transports públics . Eviti les aglomeracions. Si algú ensopega amb vostè comprovi si li han llevat la cartera. 

Quan vagi de compres , no es distregui . Observi amb atenció a les persones pròximes a vostè i no perdi el contacte amb la seva bossa. 

Si se sent perseguit anant en el seu cotxe, toqui el clàxon constantment per a cridar l' atenció i dirigeixi's a un Centre policial o lloc concorregut. 

Cridar, demanar socors , pot intimidar a l' assaltant , així com atreure l'atenció d' altres persones . 

Observi les característiques essencials del seu agressor (edat, alçària, color de pèl , trets del seu rostre, nacionalitat, accent al parlar, vestimenta, adreça de la fugida, vehicle utilitzat,...etc

Com més precisa sigui la seva informació, majors seran les possibilitats de localitzar al delinqüent i recuperar els objectes sostrets. 

Si són varis els agressors, procuri centrar-se en un d'ells, el qual tingui més pròxim o el qual més destaqui . Això servirà per a descobrir posteriorment a la resta del grup. 

Després d'haver-se comès el delicte, si li és possible, avisi a la Policia i expliqui'ls tot el que recordi .  Mentre espera l' arribada de la Policia, anoti les seves observacions. No faci comentaris amb els altres sobre el succés, ja que podrien barrejar-se amb les seves pròpies impressions . No col·loqui ni toc gens fins a l'arribada de la Policia. Podria destruir involuntàriament les proves del delicte.

Tornar a d'alt

 

  PROTECCI” DE LA VIVENDA
 

Instal·li en el seu habitatge una porta blindada. Si la seva porta no és blindada, procuri que tingui , almenys, dos punts de tancament , i que no existeixi buit entre la porta i el sòl

Reforci la part de les frontisses amb pivots d'acer i angles metàl·lics que impedeixin fer palanca amb una barra metàlica.

Col·loqui en la seva porta una espiera panoràmica que li permeti veure de cos en enter a la persona que crida . Si és possible, instal·li dintre de la seva casa un dispositiu per a encendre la llum del replà de l'escala . 

Posi persianes en totes les seves finestres i balconades i asseguri-les amb un forrellat interior . 

Col·loqui reixes en aquelles finestres de fàcil accés des de l'exterior . No deixi entre les barres una separació major a 12 cm. 

No oblidi que les balconades, ràfecs, sortints de murs, canonades, etc., poden ser grimpats amb relativa facilitat pels delinqüents . Presti més atenció a les finestres o terrasses pròximes a aquests punts. 


Tingui present que una major eficàcia en la seguretat del seu habitatge s' assoleix instal·lant dispositius electrònics d' alarma . Consulti amb algun establiment especialitzat.


Atenció a la porta del terrat i a la del garatge, si la seva casa comunica directament amb l'aparcament. Mantingui-les sempre tancades . 

Proporcioni a les seves finestres un tancament eficaç. Si pugues , utilitzi cristall aïllant antirobo. A més de ser segur , li insonoritzarà el seu habitatge. 

Finalment, recordar que si a l'arribar a la seva casa troba la porta forçada o oberta , no ha d'entrar. Comuniqui'l a la Policia pel procediment més ràpid. Li prestaran ajuda immediatament.

Tornar a d'alt
 

 

  PREVENCI” DE ROBATORIS A DOMICILIS I HOTELS
 

  No obri la porta a desconeguts ; observi abans a través de la seva espiera panoràmica . Demani , en tot moment, al personal de les empreses de serveis (telèfon, electricitat, gas, aigua , etc.) que s' identifiqui . 

  Comprovi la visita d' aquests empleats cridant a l'Empresa corresponent, però rebutgi el nombre de telèfon de la targeta que li mostri ja que podria ser el d'un còmplice. Si té algun dubte , mantingui al visitant fora del domicili, amb la cadena de seguretat posada , mentre comprova la visita . Evitarà sorpreses. 

  No tingui molts diners en la seva casa , ni joies, ni objectes de valor. Dipositi'ls en caixes de seguretat d'entitats bancàries. 

  No guardi mai el talonari de xecs amb documents en els quals estigui la seva signatura . El delinqüent tindrà majors dificultats d'utilitzar-lo al desconèixer la seva signatura . 

  Si viu fora del cas urbà , un gos convenientment ensinistrat pot ser molt útil enfront de l'acció dels lladres. 

  No accioni el porter automàtic, si desconeix qui flama ; compromet vostè la seguretat de tots els seus veïns . Per altra banda, la instal·lació de video-porter milloraria la seguretat de l'edifici. 

  No faci ostentació de joies, riqueses o pertinences, això atreu als lladres. 

  Faci ús de totes les mesures de seguretat que disposi , fins i tot un simple forrellat, encara que només vagi a absentar-se durant uns minuts.

  Estadísticament, un dels períodes de major índex de robatoris en domicilis es registra durant les vacances d'estiu i Setmana Santa . Els delinqüents no estiuegen; per això, ha de tenir present : 

  No divulgui el seu projecte de viatges o vacances. 

  Dipositi els seus objectes de valor en caixes de seguretat bancàries o sota la custòdia de persones de confiança que no hàgin d'absentar-se. 

  Tancament bé les portes, finestres i balconades. 

  Quan surti del seu domicili , eviti baixar totalment les persianes. 

  D'instruccions a l'empleat de la finca urbana perquè no s' acumulin en la seva bústia cartes i periòdics . Deixi-li també un telèfon de localització. 

  Per a grans períodes d'absència, instal·li un temporitzador automàtic que encengui llums , ràdio , televisió, etc., a petits intervals de temps. Consulti en els establiments del ram.


  Posi's d'acord amb algun veí de confiança perquè vigili el seu habitatge durant les vacances. 

  No col·loqui la clau sota l'estoreta de l'entrada, ni en llocs que estiguin a l'abast de desconeguts .

  Mai deixi en la porta una nota que indiqui la seva absència del domicili. 

  Transport únicament petites quantitats de diners en efectiu . Utilitzi targetes de crèdit, xecs de gasolina, etc. 

  Procuri no deixar objectes valuosos en el seu hotel o apartament durant les vacances. És més rendible llogar una caixa forta de l'hotel. 

  No oblidi dur sempre aconsegueixo els documents d'identificació personal i la cartilla de la Seguretat social.


 
  Tornar a d'alt

 

  PROTECCIÓ DEL VEHICLE
 

  Si aparca en el carrer , procuri deixar el seu vehicle en un estacionament vigilat o, almenys, en lloc bé il·luminat. 

  Quan circuli per la ciutat, mantingui les portes amb les assegurances tirades. Evitarà més d'un esglai. 

  Instal·li un dispositiu de seguretat o antirrobatori. Pot fer ús de barres metàl·liques ajustades al volant des dels pedals. Utilitzi cadenes de seguretat. 

  Si vol millorar la seguretat del seu cotxe, col·loqui panys especials en portes i maleter. Instal·li un dispositiu electrònic d' alarma que interrompi , a més, el corrent elèctric.

  No reculli a desconeguts en la carretera. 

  Cada vegada que surti del seu cotxe, tregui la clau de contacte , deixi el volant bloquejat i tancament bé les portes, finestretes i maleter. 

  Procuri no deixar objectes de valor en l' interior del seu vehicle, ni targetes de crèdit, ni altres documents importants. 

  És recomanable gravar en els cristalls de les finestretes i en el parabrises, el nombre de matrícula del seu cotxe. Existeixen fabricadors d'automòbils que oferixen aquest servei al lliurar el cotxe, i també, cases especialitzades que es dediquen a això. 

  És important que el dipòsit del combustible estigui protegit per una bona tapa amb pany. Amb això no només impedirà que li sostreguin la gasolina sinó també que , si utilitzen indegudament el seu cotxe, haurien d'abandonar-lo al no poder repostar-lo.

Tornar a d'alt

 
 

  IDENTIFICACIÓ DELS OBJETES DE VALOR  
 

El nombre del Document Nacional d'Identitat o la matrícula del seu vehicle és únic: li identifica a vostè. A més li permeten identificar els seus objectes de valor. Per això li aconsellem marcar i identificar els seus objectes de valor i accessoris del seu vehicle, en lloc visible. 

Aquesta senzilla tasca de marcar amb la seva D .N. I . o matrícula del seu automòbil, respectivament, els objectes de valor o accessoris del seu automòbil, és una mesura de seguretat que persegueix diversos objectius : 

Dissuadir al delinqüent (sempre preferirà un objecte sense identificar). 

Dificultar la circulació i revenda del robat. 

Advertir al comprador de la procedència de l'objecte . 

Facilitar als Cossos i Forces de Seguretat reconèixer la legitimitat o il·legitimitat de la possessió. 

Possibilitar la devolució de l'objecte al poder establir-se, gràcies al DNI o al nombre de matrícula, la identitat del propietari i la seva ràpida localització.

INSTRUMENTS: 


Llapis Elèctric: Per a projectors, electrodomèstics, joies, rellotges, objectes d' or i plata, cristall, ceràmica , radiocassets, bicicletes, maquinària. Punxó: Per a projectors, electrodomèstics, bicicletes, maquinària. 

Tinta invisible: Per a pell i similars, tèxtils, paper. 

Encuny: Per a bicicletes, maquinària. 

Grabador: Per a projectors, electrodomèstics, joies, rellotges, coberts , objectes d' or i plata, cristall, ceràmica i radiocassets.

Sàpiga que l'enregistrament de la matrícula en les llunes del seu automòbil està regulada per l'Ordre Ministerial de 21-3-86, (B.O.I. núm. 81 de 4-4-86). Per això s'ha d'exigir de les cases grabadores el certificat d'homologació del sistema emprat . 

Anoti en una fulla, com s' indica a continuació, les dades d'identificació dels objectes de valor i guardi-la. 

Objecte

Marca

Model

Núm. de sèrie o fabricació

En cas de sofrir un furt o robatori , presenti-la al formular la seva denúncia ; sens dubte facilitarà la recuperació de les seves pertinences.Qualsevol mesura de seguretat que adopti per a protegir les seves propietats és vàlida.   


 
  Tornar a d'alt

 

  PREVENCI” LES ESTAFES  
 

  No parli de negocis amb desconeguts . 

  Mai tregui diners del seu banc a requeriment de desconeguts , encara que li ofereixin , aparentment, un gran negoci . 

  No oblidi que en la majoria de les estafes intervenen dues o més delinqüents perfectament concertats, però aparentant desconèixer-se mútuament (el ximple i el llest)

  En qualsevol classe de contracte o document mercantil que li ofereixin a la signatura, llegeixi la lletra menuda i observi atentament tot el relacionat amb la data , quantitats, segell i signatura . 

  Existeix una àmplia gamma d'estafes en els quals la víctima, temptada per l'avarícia d' un fàcil guany, es deixa engalipar ingènuament per qui fan de l'engany el seu mitjà de vida. Citem els més corrents : 

  El " Tocomocho ", o estafa per que es fa creure a la víctima que pot beneficiar-se del cobrament d' una participació premiada de la loteria. 

  El "estafa de la estampeta ", que consisteix a fer passar retallades de periòdic per bitllets de curs legal. 

  El dels " Trilers ", realitzat en rastres i revetlles, a força de tres naips, gots o peles de nou, consistent a descobrir on es troba una carta o s'oculta una bolleta.

Tornar a d'alt
 

  COMPORTAMENT DEVANT INTOXICACIONS 
 

  L'actuació correcta i precoç en cas d'intoxicació, és fonamental per a la bona evolució del procés, per això, s'indiquen  unes normes generals factibles de portar a terme en el mitjà domèstic i escolar . així mateix se citen algunes substàncies químiques , que amb freqüència són causa d' accidents en la infància, símptomes de la intoxicació i tractaments d'urgència. 

  Davant la diversitat i abundància de productes comercials que disposa el mercat , la complexitat de les seves fórmules (en les quals poden intervenir diverses substàncies potencialment tòxiques) i el caràcter habitualment confidencial d'aquestes, s' orienta el tractament d'urgència cap a l'o els component/s més perillosos i de major incidència en una determinada preparació. 

  AL marge de les pautes assenyalades és important tenir en compte que , davant el dubte d' una actuació correcta o símptomes greus , s'ha de remetre al nen ràpidament a un centre assistencial, on li sigui aplicada la terapèutica específica. 

  PAUTES GENERALS A SEGUIR

  1.- Detenció de l'aporti tòxic.

  2.- Eliminació del tòxic. 

  2.1.- Si el tòxic ha penetrat per Via Oral , cal buidar l'estómac amb tota rapidesa.   La major part dels tòxics són vomitius per si mateixos,però si els vòmits no es produïxen espontàniament, cal induir-los, si és possible i no estan contraindicats.

  ESTÀ CONTRAINDICAT EL VOMIT en cas de: 

  Substàncies corrosives.

  Estricnina

  Derivats del petroli (benzina, gasoil...).

  El vòmit pot ser induït: 

  De forma mecànica : Donant de beure al nen un got d' aigua tèbia amb sal (2 o 3 cullera dónes de sal en 250 c. c. d' aigua ) i després introduint els dits o un objecte rom en la boca. 


  CREMADES D'ULLS PER SUBSTÀNCIES QUIMIQUES

  Ràpida i completa irrigació de l'ull amb abundant aigua . Consultar al Oftalmoleg.

   


 
  Tornar a d'alt

 

 

 

PREVENCIÓ DE LA DROGADICCIÓ
 
 

  Encara que la solució al problema de les drogues ens correspon a tots , són els pares qui podran conèixer, amb major facilitat, si els seus fills han iniciat una etapa que la convivència amb el seu àmbit quotidià (relació familiar, col·legi, amics , etc) pot lliscar-se per un pendent perillós en la qual les drogues apareguin com una "via d' escapament".

  Si el seu fill és drogoaddicte, presti especial atenció a aquests consells: 

  Mantingui la calma i no s' alarmi . 

  No li amonesti . Conversi i guanyi's la seva confiança. Tracti de conèixer la seva situació real i presti-li tot el seu suport . 

  No li condemni sense escoltar-li. Tracti d'aconseguir que es torni a interessar per alguna cosa; fins i tot, que li ajudi en el seu treball . Qualsevol tasca que se li encomani, li farà sentir-se útil . 

  Tingui paciència. Canviar el seu comportament no serà fàcil. Tracti d'estimular-li per a iniciar la seva recuperació. 

  Posi's en contacte amb els centres oficials d'orientació sobre toxicomanies que funcionin en la seva localitat, província o comunitat autònoma . 

  Quan el jove estigui sotmès a tractament observi estrictament les indicacions del terapeuta i no cedeixi a les pressions a les quals el seu fill li sotmetrà. Que trobi un al·licient respecte al que pot obtenir de la seva família si ell assumeix un paper actiu en la seva recuperació.

  En la seva mà també està, en col·laboració amb altres sectors socials, que els seus fills, i tots els seus, no s' iniciïn en el camí de la droga: 

  Procurant-los una llar acollidora. Sempre és bo que els seus fills tinguin llibertat per a convidar a casa als seus amics , i vostè podrà conèixer així els seus interessos , els seus problemes, els seus projectes de futur , etc. 

  Mantenint oberts els canals de comunicació amb els seus fills i respectant el seu enfrontament amb el món que els envolta . 

  No consumint en la llar drogues legals (medicaments, alcohol, tabac, etc) d' una forma que constitueixi el "recurs en el qual s' ofega " qualsevol problema.


 
  Tornar a d'alt

  PRECAUCIONS EN CAS DE FORTA PLUJA O VENT  
 

    Assegura les portes exteriors , finestres i tendals. 

  Baixa o tanca les persianes sobre guies . 

  Retira de balconades, terrasses i miradors tots els objectes que puguin ser duts pel vent, tals com tests, mobles, ombrel·les, adorns, etc..., ja que es converteixen en elements perillosos per a les persones. 

  Aferma antenes de T. V ., parabòliques, radiofonia, anuncis elèctrics, bastides, grues i en general aquells elements del teu habitatge o lloc de treball que puguin caure a la via pública. 

  No et protegeixis del vent al costat de murs, tàpies, tanques o arbres, pel perill de caiguda total o parcial dels mateixos. Transita amb precaució per carrers , especialment en les vies estretes amb edificacions antigues o en construcció, pel perill de despreniment de cornises, teules i altres elements. 

  Revisa periòdicament la coberta , terrassa, canalons, baixants, desguassos de terrasses, eliminant els elements que obstrueixin la circulació i evacuació de l'aigua de pluja, evitant inundacions i sobrecàrrega en les mateixes. Revisa el correcte funcionament dels desguassos i grups de bombament d'extracció de l'aigua en garatges i soterranis. 

  No toquis fanals, cables ni pals de l'estesa elèctrica. Desconnecta els aparells elèctrics i antenes de T. V . durant les tempestes. 

  Conduïx amb precaució. Procura no circular al costat d'arbrats, ni estacions el teu vehicle sota els mateixos, ni en les proximitats de murs, tàpies o tanques . 

  Davant qualsevol situació de risc crida al Centre d'Emergències 112.


 
  Tornar a d'alt

 

  LA SEGURETAT EN EL SE LLOC DE TREBALL  
 

  Tots hem d'entendre que la prevenció del delicte és tan important en el lloc de treball com en el propi habitatge. 

  Tant si vostè és empresari, com si és depenent , encarregat , venedor, comerciant ,etc, ha de prendre consciència que el delicte li va a perjudicar en la seva esfera patrimonial, sense oblidar el risc que comporta . 

  Els empresaris, directius i patrons, han d'assumir la responsabilitat de protegir als seus empleats i de dotar als seus establiments de les adequades mesures de seguretat. 

  Els empleats ( encarregats , venedors, secretàries, etc.) han de col·laborar amb els seus caps en la prevenció de la delinqüència, observant les mesures de seguretat adoptades i comunicant les deficiències que observin . Això es traduirà en benefici per a l'empresa i per a tot el personal . 

  Cada persona ha de responsabilitzar-se del seu treball i procurar que el material estigui protegit, prestant especial atenció cap als objectes que puguin ser fàcilment sostrets.

  Els recepcionistes i el personal de seguretat han de procurar controlar, en tot moment, als visitants i persones externes que es trobin voltant per les instal·lacions. Davant la mínima sospita , han de cridar al 112.

  El personal de neteja s'ocuparà, al finalitzar el seu treball , que totes les portes i finestres quedin convenientment tancades i les claus col·locades en el seu lloc , així com d'avisar a qui correspongui sobre les possibles anomalies observades a l'edifici..


 
  Tornar a d'alt

 

  PREVENCIÓ DE LA VIOLACIÓ   
 

  No faci autostop ni reculli en el seu cotxe a desconeguts . 

  A la nit, eviti les desocupades solitàries d'autobusos. Si l'autobús no està molt concorregut, procuri asseure's prop del conductor. 

  No passegi per rasos ni carrers solitaris, sobretot de nit, ni sola ni acompanyada. 

  Si es veu obligada a transitar habitualment per zones fosques i solitàries, procuri canviar el seu itinerari. En altres països s'utilitzen siulets per a arruixar al delinqüent. Consideri la possibilitat d'adquirir-ne un . 

  Eviti romandre de nit en un vehicle estacionat en rasos, parcs, extraradis, etc. 

  Abans d'aparcar el seu vehicle miri al seu al voltant, per si percebés la presència de persones sospitoses. Faci el mateix quan es disposi a utilitzar el seu cotxe. Abans d'entrar, observi el seu interior . Podria trobar-se algun intrús agotnat en la part del darrere. 

  Si viu vostè sola, no posi el seu nom de pila en la bústia de correus , només la inicial. Observi amb especial atenció les recomanacions que es fan en el capítol dedicat a l'habitatge . Tiri les cortines al vespre per a evitar mirades indiscretes. Tingui enceses les llums de dues o més habitacions per a aparentar la presència de dues o més persones en el domicili . 

  Eviti entrar en l'ascensor quan estigui ocupat per un estrany , especialment en edificis d'apartaments. De qualsevol manera, situï's el més prop possible de l'interruptor de l'alarma.

  Davant un intent de violació, tracti de fugir i demanar socors . Si no pot escapar, procuri entaular conversa amb el presumpte violador a fi de dissuadir-li i guanyar temps tot esperant una circumstància que pugui afavorir l' arribada d' auxili o permetre la seva fugida . Tot això, mentre observa els trets físics del seu agressor, en la mesura del possible.

 


 
  Tornar a d'alt

 

  ACTUACIONS EN SITUACIONS D' EMERGÈNCIA  
 

  El més important és conservar la calma . En ocasions , la histèria col·lectiva ha provocat més dany que el qual hagués pogut ocasionar el succés. Recordi que una actitud de serenitat pot , fins i tot, salvar-li la vida. 

  En la seva llar, tingui especial cura amb el gas. Davant la menor sospita d'un escapi , obri portes i finestres i mai encengui un llumí o accioni l'interruptor de la llum. Cort ràpidament el subministrament de gas i avisi a l'empresa subministradora . 

  Si s' incendia l'edifici on vostè es troba , no es precipiti . Localitzi les sortides d'emergència; respiri a través d'un mocador humit; avanç cap a la sortida el més ajupit possible; mai utilitzi els ascensors. Segueixi , en tot cas les indicacions dels bombers. 

  Avisi als bombers o a la Guàrdia Civil si observa un incendi forestal . Si es troba atrapat en un bosc incendiat, fugi dels tàlvegs i pendents de la forest. Procuri localitzar una zona ja cremada o un corrent d' aigua . Si no hi ha altre remei, cobreixi's de terra.
  Sobretot, tingui en compte aquests consells per a la prevenció d'incendis forestals :

  No llanci burilles enceses des de vehicles o en passejos a peu. 

  No encengui foc en el camp, salvo en llocs i temps autoritzat, i apagui perfectament les restes de les fogueres abans d'abandonar el lloc.

  Tingui molta cura al triar els llocs per al bany. Procuri banyar-se en zones vigilades, observant les condicions de la platja, onatge i corrents . Si se sent arrossegat per un corrent , no intenti nedar contra la mateixa, sinó en sentit paral·lel a la platja, fins que surti d' aquesta corrent . Llavors podrà arribar a la riba amb facilitat.


 
  Tornar a d'alt  
 

 

  ACTUACIONS CONTRA EL TERRORISME 
 

  Qualsevol persona pot col·laborar eficaçment en la lluita permanent dels Cossos de Seguretat de l'Estat contra el terrorisme. 

  Sol·licitem la seva important ajuda per a acabar amb aquesta xacra social: 

  Si veu o escolta alguna cosa, en qualsevol lloc, que li faci sospitar sobre l'existència de terroristes , o la preparació d'un atemptat , comuniqui'l a la major urgència a la Policia o Guàrdia Civil . Se li garanteix la més absoluta reserva pel que fa a la seva comunicació.

  Si en algun pis o apartament de l'edifici que vostè habita , nota molt moviment de persones o sorolls estranys, contínues absències d'algun veí , entrades i sortides de gent desconeguda a algun pis , posi'l en coneixement de la Policia o de la Guàrdia Civil . Amb aquesta ajuda , poden salvar-se vides humanes . 

  Si anés testimoni d'un atemptat , procuri observar el més detalladament possible els trets dels terroristes , vehicle utilitzat i matrícula, adreça de la fugida, etc. 

  Recordi sempre que ajudant als Cossos de Seguretat, s'està ajudant a vostè mateix , a la seva família i a tota la societat. 

  Si té informació sobre l'exposat anteriorment, pot facilitar-la al 112, amb la garantia que es respectarà la seva identitat, si així ho desitja , cridant a qualsevol hora del dia o de la nit.


 
  Tornar a d'alt

  ACTITUTS DE SOLIDARITAT AMB ELS ALTRES.  
 

Col·labori amb els seus veïns en l'adopció de mesures o instal·lació de sistemes de seguretat per a l'immoble, finca, urbanització o garatge. 

Reaccioni amb esperit de solidaritat ciutadana davant sorolls estranys procedents d'habitatges contigus a la seva. 

Presti ajuda , en la mesura de les seves possibilitats, a tota persona que estigui sent atacada. 
Si vostè troba a un nen, ancià o disminuït mental extraviat, esperi amb ell en el lloc durant algun temps, o tracti d'identificar l'últim lloc que va estar amb els seus familiars o acompanyants . Si no localitza a ningú que es faci càrrec d' aquesta persona , comuniqui el fet a la Policia perquè realitzin les corresponents gestions de localització.


 
  Tornar a d'alt

 

  MESURES PREVENTIVES PELS PAQUETS POSTALS  
 

  Les mesures de seguretat enfront dels paquets bomba són molt concretes i precises . La Unitat de Desactivació d' Explosius de la Policia Nacional recomana una sèrie de normes indispensables per a evitar que es produeixin atemptats amb aquest tipus d'artefactes explosius , a més d'especificar com es fabriquen bombes i quines classes diferents existeixen.

  Segons els especialistes , cal considerar sospitós el correu que : 

  Dugui matasagells, remitents estranys o que pesi més d'un costat que d' un altre.

  Mostri grossor superior al de les cartes normals o que present rigidesa o tensions en les vores del sobre. 

  Allotgi varetes o peces metàl·liques, que solen ser semblants a les de càrrega de tinta dels bolígrafs comercials.

  Present senyals de greix en el sobre o faci una olor semblant a "mantecados" o les ametlles.

  Davant un paquet que infon sospites , la Policia recomana adoptar les següents precaucions: 

  Abstenir-se absolutament d'obrir-lo, de grapejar-lo, i evitar que s' acostin altres persones a tafanejar.

  No doblegar-lo ni pressionar mai en cares ni costats, doncs alguns artefactes funcionen per pressió en aquests punts. 

  Observar si existeixen fils o filferros que sobresurtin del paquet. 

  Observar si la carta presenta orifici. 

  Comunicar el fet a la Policia, la qual dictarà instruccions per a la custòdia del paquet o carta fins a l'arribada de personal especialista en desactivació.

 


 
 
Tornar a d'alt

  US DE MATERIAL PIROTÈCNIC
 

  Els consells que destaca la Policia Local D'Alcúdia són els següents:

  No guardis artefactes pirotècnics entre les robes ni en  les butxaques.

  No manipulis els seus components, ni extreguis el seu contingut .

  Mai els encenguis al costat o prop d' altres artificis.

  A l'utilitzar-los en la via pública no oblidis que el carrer és de tots i que no a tot els agrada .

  Procura no molestar amb la teva actitud. Perquè uns altres no et molestin amb la seva.

  Adquireix els articles només a comerciants i professionals autoritzats per a això.

  No guardis aquests articles, mai, a casa.

  Utilitza'ls en espais oberts sense risc d' incendi .

Tornar a d'alt
 

  FUITA DE GAS 
 

Determina el perill. La seguretat de les persones és sempre el primer.

OLOR INSOPORTABLE:

Si és difícil respirar, l'olor a gas és molt fort o escoltes el so de gas escapant des de la cuina,surt immediatament del lloc on et trobis duent a la teva família amb tu. Telefona als bombers des de la casa d'un dels teus veïns. Per cap raó encenguis les llum o utilitzis el telèfon prop de la cuina. Si vius en un edifici, alerta a tots els veïns de la fuita perquè abandonin l'edifici.

OLOR INTENSA:

Revisa els fogons de la cuina. Si pots respirar fàcilment, l'olor a gas no és molt fort i no escoltes cap so que t'indiqui està sortint molt gas, revisa els fogons que puguin estar deixant passar gas però no estiguin enceses. Revisa que els reguladors de pas de la bombona de cuina, estufes, calentadors i acumuladors d'aigua que estiguin tots tancats.


Ventila els ambients. Si la fuita és petita, obre les finestres i tracta d'expulsar el gas de la cuina cap a l'exterior. si vius en un pis obre les finestres i portes de manera que el gas per si sol surti i es dispersi.

Telefona a la companyia de gas. La majoria de les companyies de gas atendran la teva trucada enviant a un tècnic. Depenent del contracte que tinguis amb ells i de la falla que existeixi en el teu domicili procediran bé a identificar el problema i o a reparar-lo. Si tens un bombona les companyies estan obligades (en la major part dels casos) a reposar-te una nova unitat en bon estat i plena.

La major part de les fuites de gas es deuen al fet que algú va deixar una clau de pas oberta en un dels fogons o be que a l'estufa o cuina no s'han revisat les connexions de gas des de fa temps.

La segona causa més comuna és que la fuita de gas es produeixi per una aparell molt vell o en mal estat.


La tercera causa més comuna és una dolenta instal·lació d'algun aparell.

Tot aparell que utilitzi gas té una clau de pas per al gas individual. Com regla general, aquesta estarà tancada quan formi una línia amb la canonada del gas. Quan rebis la casa, consulta totes les dades possibles referents a la teva connexió de gas domiciliari. És possible que això no sigui així.

Tot el servei de gas de la teva casa pot ser tallat si tanques el pas de la clau principal en cas de dipòsit comunitari. És possible que necessitis una clau anglesa o altre tipus d'eina. Cerciora't que saps cap a quin costat tancar, el moviment comú és tancar amb direcció a les agulles del rellotge.


RESUM: Si arribes a casa i sents olor a gas, no importa el que vagis a fer, no encenguis cap llum ni gens similar que pugui provocar una espurna. Col·loca a tota la gent fora de perill. El gas natural i el propà són per naturalesa molt explosius. Una acumulació de gas pot destruir un edifici si arriba a explotar. Si no tens certesa de la quantitat de gas que existeix en el teu domicili, treu a totes les persones de la casa. Quan tot el món es trobi fora de perill, telefona al telèfon d'emergència 112 i demana ajuda. No cridis des de cap lloc proper a la cuina, és millor fer-lo des de la casa d'un dels teus veïns.

Tornar a d'alt
 

  CONSELLS DAVANT UN INCENDI FORESTAL
 

En una casa a la muntanya i el foc s'acosta impedint la fugida

 • Si tens mànegues, deixa-les obertes i dirigides cap a la teulada.
 • Tanca les portes, finestres i persianes.
 • Roman a la casa al lloc més segur i si surts cobreix-te la major part de la pell per protegir-te de la calor radiant.

En un cotxe i et quedes envoltat pel foc

 • No condueixis cegament a través del fum dens, encén els fars i els intermitents.
 • Cerca un lloc per detenir-te on el sòl estigui net i el més lluny possible de l'avanç de l'incendi.
 • Tanca les finestres i punts de ventilació i tira't al sòl del cotxe.
 • Si has de sortir, procura que la major part de la teva pell estigui coberta.

Caminant a peu per la muntanya

 • Intenta allunyar-te de l'incendi, desplaçant-te seguint les corbes de nivell, apartant-te del camí per on avança el foc, cercant una vessant sota la cua de l'incendi.
 • Tracta de romandre en terreny sense vegetació o ja cremat.
 • No corris vessant amunt a menys que sàpigues que hi ha un lloc segur.
 • No intentis creuar les flames, tret que vegis clarament el que hi ha darrere elles.
 • Si et veus assetjat intenta protegir-te de la radiació, tirant-te al sòl darrere una gran roca, un tronc o una depressió, cobrint-te amb terra o sorra; refugia’t en clots o rierols; evita dipòsits elevats d'aigua que s'escalfaran per l'incendi.

 

Tornar a d'alt
 

  INUNDACIONS I GRANS PRECIPITACIONS
 

En iniciar-se les precipitacions

 • Quan es notifiqui una preemergència, procura estar informat de l'evolució de la situació. Sintonitza les emissores de ràdio i televisió que donen notícies d'això.
 • Retira els vehicles de les zones que puguin inundar-se.
 • Allunya't de les riberes dels rius i barrancs i no romanguis als ponts. Poden ensorrar-se i arrossegar-te en la caiguda.
 • Usa de manera raonable el telèfon. No col·lapsis les línies.
 • Prepara't per abandonar l'habitatge si la situació ho requereix, fent cas dels consells de les autoritats competents.
 • En aquest cas desconnecta l'electricitat, el gas i l'aigua de la casa i tanca i assegura totes les portes i accessos.
 • Mai propaguis rumors o notícies exagerades de dany.

Recomanacions per als automobilistes

 • Usa el vehicle només si és absolutament imprescindible.
 • Informa't de la situació abans d'iniciar el viatge.
 • Circula preferentment per carreteres principals i autopistes.
 • No intentis mai creuar un gual, un lloc inundat o un pont que ofereixi dubtes sobre la seva resistència.
 • Pensa sempre que la teva vida és el més valuós.

Tornant a la normalitat

 • Efectua una revisió de l'habitatge per veure que no hi ha danys.
 • Comprova que disposes d'electricitat, aigua, telèfon, etc.
 • Segueix les normes sanitàries i d'higiene en la neteja que indiquin les autoritats competents.
 • Siguem solidaris en les tasques de neteja i tornada a la normalitat.

 

Tornar a d'alt
 

  DAVANT UN ACCIDENT DE MERCADERIES PERILLOSES
 

Si ets qui detecta l'accident

 • Si el conductor del vehicle no ha resultat accidentat, segueix les instruccions o consells que ell et doni.
 • Si el conductor del vehicle ha resultat accidentat avisa ràpidament al telèfon d'emergències 1·1·2 i procura donar el nombre més gran de dades de l'accident, especialment:
  • Lloc de l'accident.
  • Tipus d'accident (fuga, vessament, incendi o explosió).
  • Dades del panell taronja del vehicle.
  • Estat del conductor i nombre de ferits, si els hagués.
  • Telèfon o mode de contacte posterior.
  • En tot moment s’ha de mantenir la calma.

Si arribes al lloc de l'accident

 • No t'acostis per cap motiu al vehicle accidentat i allunya't immediatament de l'accident.
 • Si viatges amb cotxe, allunya’l també.
 • Respecta els cordons de seguretat que estableixin els serveis d'ordre i segueix les seves instruccions.
 • Evita situar-te en la direcció de l'aire, per si hagués algun element tòxic que pogués afectar la teva salut.

Si estàs a casa

 • Tanca totes les finestres, miradors i portes exteriors, baixa les persianes i allunya't de la façana de l'edifici. En cap cas romanguis aguaitat a balcons, finestres ni mirant després dels vidres.
 • Tanca la clau de pas del gas i dispara l'automàtic de la llum.
 • Usa el telèfon per a les cridades imprescindibles.
 • No beguis aigua de l'aixeta fins que les autoritats sanitàries confirmin que no hi ha hagut contaminació.
 • Tingui’s un aparell de ràdio a piles per poder sintonitzar les emissores i seguir les instruccions transmeses per les autoritats competents.
 • Segueix atent als possibles avisos que per megafonia puguin donar les forces de l'ordre i roman preparat per a una possible evacuació (tingues llista la teva documentació i medicaments d'ús).

 

 

Tornar a d'alt
 

  CONSELLS A LA MUNTANYA
 

Prenvenció

  • Estudia la ruta que s'ha de seguir.
  • Informa't de la meteorologia prevista.
  • No vagis mai sol.
  • Utilitza les agafis i material adequat per a cada tipus d'activitat.
  • Protegeix-te del sol.
  • Verifica el material i instal·lacions abans de procedir a realitzar una activitat (escalada, espeleologia, descens de barrancs,...).
  • Quan realitzis senderisme o excursions, procura no abandonar el grup de persones que t'acompanyen.
  • Durant l'itinerari, intenta prendre punts de referència; poden resultar útils en cas de perdre't.
  • En activitats de gran desgast, porta suficient aigua i aliments energètics.
  • Informa sempre algú de l'activitat que realitzaràs, així com el lloc i l'hora prevista de tornada.

En cas d'accident

 • Verifica l'estat de l'accidentat: si està conscient, respira, té hemorràgies o possibles fractures.
 • Tracta de moure’l el menys possible, sobretot si el seu estat es considera greu.
 • No abandonis l'accidentat i, en cas de ser necessari per sol·licitar ajuda, i si la gravetat permet moure-ho, intenta ubicar-ho en un lloc sec i còmode.
 • Informa del lloc exacte de l'accident, així com el mode d'accés.
 • Si es practiquen els primers auxilis, cal tenir la precaució de moure el menys possible a l'accidentat, sobretot si el seu estat es preveu que sigui greu, o si poguessin existir possibles lesions de columna.

 

 

Tornar a d'alt
 

  COM ACTUAR DAVANT UN INCENDI EN EDIFICI
 

Mesures en llocs de treball

  • Informa't d'on es localitzen les sortides d'urgència i les vies previstes per a l'evacuació.
  • Coneix on s'ubiquen els polsadors d'alarma i els mitjans d'extinció d'incendis.
  • Familiaritza't amb el senyal d'alarma

Mesures en cas d'incendi

  • Si detectes fum o foc, avisa al 1·1·2 i dóna la veu d'alarma.
  • Si hi ha fum fora de l'habitació no surtis i tanca la porta.
  • Tapona les escletxes amb tovalloles o llençols humits.
  • Si has de sortir i hi ha fum respira a través d'un mocador humit.
  • Avança ajupit o a gates i pegat a la paret.
  • No utilitzis ascensors, pot haver-hi un tall de fluid elèctric durant l'incendi.
  • Si el camí està envaït pel fum torna per on has vingut.
  • Si el foc agafa les teves robes, no corris. Llença't al sòl i roda sobre tu mateix.
  • Si el foc agafa una altra persona, cobreix-la totalment amb una manta.
 

 

Tornar a d'alt
 

  CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ A LA MAR
 

En platges i llocs de bany

 • Respecta les banderes (verd: normalitat, groga: precaució, vermella: no banyar-se) i altres senyals.
 • Fes cas de les recomanacions dels socorristes.
 • No t'allunyis gaire de la riba de la platja.
 • Presta atenció a les embarcacions, podrien lesionar-te.
 • Atenció amb els corrents que poden arrossegar-te, especialment amb matalassets o objectes flotants, allunyant-te de la costa.

En embarcacions de recreació

 • Porta a bord tots els elements de seguretat reglamentaris. Coneix el seu ús i com realitzar una crida o senyal de socors.
 • No surtis mai sense abans conèixer la previsió meteorològica. Porta sempre armilles salvavides i mantingueu-los en un lloc molt accessible. No els utilitzis com a coixins (poden perdre flotabilitat).
 • Les caigudes al mar són molt perilloses, a causa de la presència de les hèlices. Si circules a gran velocitat, no permetis que els passatgers es moguin i desequilibrin l'embarcació ni que vagin fora de la banyera de l'embarcació.
 • Vigila constantment les aigües a proa de l'embarcació. Pot haver-hi banyistes, altres embarcacions menors, aparells de pesca o obstacles.
 • No surtis a la mar sense un àncora. En cas d'avaria o de falta de combustible, evitarà que l'embarcació derivi cap a alta mar.
 • Respecta les zones prohibides per a la navegació, les distàncies mínimes a platges i utilitza els canals abalisats. Mantén-te allunyat de banyistes, submarinistes i pescadors.

Activitats subaquàtiques

 • Revisa el material abans d'iniciar una immersió. Comprova que tot funciona correctament. Comprova que els compressors de càrrega d'aire estan en perfectes condicions, ja que podrien introduir aire en mal estat en l'ampolla.
 • Planifica adequadament i amb previsió la immersió, informant prèviament del lloc de la immersió i l'hora prevista de tornada.
 • Respecta sempre les parades de descompressió.
 • Mai bussegis sol.
 • Utilitza sempre boia de senyalització.

En cas d'accident

 • Posa en lloc segur a la persona accidentada.
 • Intenta recopilar el nombre més gran de dades de l'accident: profunditat i durada de la immersió, ascenció excessivament ràpida, immersions successives....., així com els símptomes que presenta l'accidentat i el lloc de l'accident.

 

 

Tornar a d'alt
 

  DAVANT D'UNA ONADA DE CALOR
 

Consideracions per a persones obligades a romandre en ambients o en exteriors molt calorosos desenvolupant alguna activitat física o treball

 • Coneix els signes i símptomes de malalties causades per la calor
 • Has  d'aturar l'activitat quan es presenten símptomes i prendre ràpidament mesures preventives.
 • Organitza el treball més pesat en les hores més fresques del dia.
 • Durant l'aclimatació (pot durar fins 2 setmanes) es fa una exposició a la calor gradual, realitzant pauses de recuperació freqüents.
 • Procura estar acompanyat.
 • Pren suficient aigua fresca (un vas petit cada 15-20 minuts, en raó de la sudoració) fins i tot sense set.
 • Usa roba lleugera, fluixa, i transpirable (per ex: cotó...). Si estas al sol, cobreix-te el cap.
 • Pren descansos freqüents i curts en llocs frescos i amb ombra (que permetin que el cos es refresqui).
 • Fes àpats freqüents i lleugers.
 • Evita la cafeïna i begudes alcohòliques (aquestes begudes fan que el cos perdi aigua i augmenti el risc de desenvolupar malalties causades per la calor).

Mesures per al domicili

 • Durant el dia, mantén  les finestres i persianes tancades per protegir l'habitatge de el calor.
 • Aprofita per a ventilar casa teva a la nit, quan les temperatures han descendit.
 • L'ús de ventiladors pot alleujar fins a cert punt els efectes de la calor però no impliquen un descens de la temperatura. Per a això pot ser necessari, si escau, la utilització d'aparells de refrigeració.

Cures personals

 • Beu molta aigua sense esperar a tenir set. Evita tot tipus de begudes alcohòliques.
 • Si estàs prenent de forma crònica alguna medicació, consulta amb el teu metge; ell et recomanarà la quantitat de líquids que pots beure al dia d'acord amb la teva edat i el teu estat.
 • Evita les àpats calents o pesats. Recorda la dieta tradicional d'estiu basada en plats freds, amanides i fruites.
 • Usa roba apropiada: lleugera, no ajustada, de colors clars i preferentment de cotó, evitant la roba sintètica. Utilitza barret o gorra per protegir-te del sol.
 • Usa protecció per als rajos solars. Uns 30 minuts abans de sortir al sol aplica’t crema protectora amb Factor de Protecció major de 15 i repeteix l'operació sovint. Precaucions en les teves activitats quotidianes.
 • No és recomanable realitzar activitats que exigeixin esforç físic important quan està fent molta calor. Si és necessari, realitza una hidratació prèvia a l'exercici i beu de 2 a 4 vasos d'aigua fresca cada hora. Les begudes que contenen sals minerals poden ajudar a reposar el que es perden amb la suor (cuidant que no existeixin contraindicacions mèdiques). Si et sents cansat o et marejes, interromp la teva activitat i tracta d'anar a un lloc fresc o amb ombra.
 • Planeja  les activitats el matí o el capvespre quan les temperatures no són tan altes.
 • No deixis a nens, ancians o animals en cotxes amb les finestres tancades. Cuida els majors i nens.
 • Si es troben a càrrec teu persones majors, vigila estretament la seva situació física, animant-los a beure líquids encara que no manifestin set, supervisant l'aparició d'algun possible símptoma de deshidratació.
 • Presta atenció als familiars majors que visquin sols.
 • Cuidiaque els nens no realitzin exercicis o jocs exposats al sol en les hores punta de calor.
 • Si vius sol, tracta de mantenir contacte periòdic amb veïns o familiars.

 

Tornar a d'alt
 

Imprimir tots els consells