Recepció i elaboració de denúncies per delictes i faltes (Robatoris, agressions, etc)

Descripció:

Atenció i elaboració d'atestats a persones que han estat víctimes d'un acte d'agressió contra el seu patrimoni, robatori en immoble o negoci, atracament, agressions físiques i/o psíquiques, agressió sexual, maltractaments etc. , en general, persones víctimes de fets tipificats en el Codi Penal i en les Lleis Penals Especials.

Tramitació d'Ordre de Protecció a víctimes de violència domèstica i/o gènere

Lloc: Comissaria Central al carrer Bastió de Sant Ferrant, 3 - Alcúdia.

Horari: De 09,00 a 21,00 hores i per urgències, les 24 hores del dia, 365 dies a l'any.

Documentació a presentar: El Document Nacional d'Identitat o Passaport, o Permís de conduir, de qui presenta la denúncia.

Qualsevol dada rellevant del fet, (identificació detallada dels fets, descripció de l'autor, testimonis, matricules de vehicles, etc.) que es pugui aportar a la declaració i confecció de la denúncia.

Termini: Com més aviat millor des que es produeix el fet denunciable.

Fonament Legal: Llei d'Enjudiciament Criminal i Codi Penal.

Observacions: Atenent a la naturalesa, extensió i importància del fet denunciat, l'assumpte pot ser tractat per Unitats Especials de la pròpia Policia Local en una investigació posterior, realitzada amb tècniques policials més especials i/o en coordinació amb altres cossos de seguretat, sempre sota les directrius i supervisió de Jutjats i Tribunals.