DENÚNCIES TELEMÀTIQUES.

La possibilitat d'oferir al ciutadà el servei de la denúncia telemàtica es fa en coordinació amb la Guàrdia Civil.

vacio separador

Fets NO denunciables telemàticament

- Si s'ha produït amb violència o intimidació 

- Si es tracta de fets relacionats amb la violència de gènere  

- Si s'ha produït en immobles amb escalada, fractura de finestres, portes, parets, etc.  

- Si l'autor és o pot ser reconegut o identificat  

- Si existeixen testimonis  

- Si hi ha hagut intervenció policial  

- Si el delicte s'està cometent en aquest moment, o s'acaba de cometre, en aquest cas, truqui al 112 o cos de policia més proper  

- Si la víctima és menor, minusvàlid psíquic o dement  

- Si es tracta de delictes relacionats amb les noves tecnologies no present la denúncia per aquest mitjà, i posi's en contacte amb la Unitat de delictes telemàtics de la Guàrdia Civil  

- Sostracció de vehicles

 

separador

 

Fets denunciables telemàticament

 

1. Pèrdua o extraviament de documentació o efectes  

2. Troballa de documentació o efectes  

3. Sostracció en interior de vehicles sense danys.

4. Furts (sostracció sense intervenir violència o intimidació, no “estirades”)  

5. Danys  

Per a la resta de fets, posin-se en contacte amb el quarter de la Guàrdia Civil més proper, o acudeixi personalment, en el menor termini possible.  

separador

Consideracions a tenir en compte:

Una vegada hagi emplenat les dades obligatòries del formulari haurà d'imprimir-ho, signar-ho i presentar-ho en la comissaria de la Policia Local d'Alcúdia per al seu enviament a l'autoritat judicial. L'escrit de la denúncia haurà de ser lliurat com més aviat millor, i en tot cas, en un termini màxim de 24 hores des de la seva formalització. En cas de no poder personar-se en les dependències policials per motius aliens (viatge, malaltia, etc.), haurà de posar-se en contacte amb el 112.

Si la denúncia que desitja interposar és per furt: en domicili, establiment comercial, interior de vehicle, de vehicle; truqui al 112 i intenti no manipular el lloc del fet. És important que aporti quants documents obrin en el seu poder i que acreditin la seva propietat o possessió, així com la descripció dels objectes sostrets (factures, nombres de sèrie, fotografies, etc.,).  

És important que aporti tots els mitjans de prova que consideri oportuns, tant en suport físic, digital, …, sempre que Vè., consideri que puguin ajudar a la recerca i a l'esclariment dels fets.

>Pujar

separador

 

Davant qui puc denunciar?

Davant les autoritats, funcionaris i agents competents que estan encarregats d'investigar i sancionar el fet o omissió presumptament il•legal.

Si els fets denunciats poden constituir un presumpte delicte o falta (denúncia penal), podrà fer-se en el Jutjat o davant els agents policials del lloc on es va cometre el fet delictiu o del lloc de residència del denunciant.

Si els fets denunciats estan relacionats amb infracció a les normes administratives (denúncia administrativa), ha de presentar-se davant els funcionaris de l'Administració territorial o institucional competent. No obstant això, també pot denunciar davant la Força o Cos de Seguretat (Guàrdia Civil, Policia Nacional, Policia Autonòmica o Policia Local), competent en el lloc que es va cometre la infracció o en el lloc de residència del denunciant.

En aquest últim cas, si de l'estudi de la denúncia presentada, s'apreciés que els fets poguessin constituir una infracció penal, en lloc d'administrativa, per part dels receptors de la denúncia es confeccionaran les corresponents diligències que posteriorment es remetran a l'Autoritat Judicial.

Si la infracció és administrativa, es tramitarà la denúncia a l'Autoritat administrativa de l'Estat, de les Comunitats, o dels Municipis o a l'Administració Institucional competent

separador

Quin procediment inicia una denúncia?

Amb la presentació d'una denúncia penal s'inicia un procediment judicial penal si el fet o l'omissió denunciada constitueix un presumpte delicte o falta contrari a les lleis.

La denúncia administrativa pot donar lloc a:

    • Obertura d'una informació reservada per comprovar els fets denunciats i identificar als autors.
    • Inici d'un procediment administratiu de retirada d'una autorització.
    • Procediment sancionador..

A la persona que formula una denúncia administrativa se li ha de lliurar un rebut de la denúncia presentada per part de l'Administració Pública competent i posteriorment aquesta haurà d'informar-li si existeixen motius per iniciar, o no, un procediment administratiu, i en cas que s'obri aquest comunicar-li el resultat del mateix.

separador

Quines conseqüències té formular una denúncia falsa?

L'article 456 del Codi Penal castiga amb penes de presó o multa als qui amb coneixement de la seva falsedat denunciïn haver estat víctimes d'un fet delictiu o acusin falsament a altres persones com autors d'infraccions penals.

La persona que ha estat denunciada falsament pot, així mateix, denunciar o querellar-se per injúries o calúmnies contra el qui va formular la falsa denúncia.

>pujar

Col·laboració Ciutadana.

La col·laboració ciutadana és fonamental per combatre la delinqüència de qualsevol tipus, per aquest motiu si un. té coneixement, indici o sospita d'activitats il·lícites, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

Si la seva intenció és únicament facilitar informació d'algun fet que considera no ajustat a la legalitat, pot realitzar-lo de forma totalment anònima fent clic a "Informar".