EDUCACIÓ VIÀRIA.

 

La Policia Local d'Alcúdia duu any rera anys i des de finals dels anys 90 exercint en els nostres col·legis una important labor preventiva en matèria de seguretat vial. Són molts els nens que han passat durant aquests anys per les nostres classes d'educació vial impartides entre els alumnes de primària, formant-los com vianants, conductors de bicicletes i passatgers de vehicles, a més se'ls facilita millor un coneixement del seu entorn més pròxim, tot això enfocat a conèixer els possibles perill i com evitar-los, i del treball de la Policia Local.

 

Educació Viària?.

Entenem per Educació Viària: "Tota acció educativa encaminada al desenvolupament de coneixements, hàbits i actituds que milloren el comportament com conductor, vianant o viatger, amb la fi última de reduir la taxa d'accidents.

L'Educació Viària és un procés continu que abasta a totes les edats. Els seus objectius específics variaran en funció de les característiques de cada edat i els diferents contextos ambientals. Quan l'educació comença d'hora la millora d'hàbits i conductes s'aconsegueix de forma més fàcil, a més de fer innecessària la formació en edats més avançades, en les quals la pressió social fa que algunes conductes siguin més resistents al canvi.


La Societat i l'Educació Viària.

L'Educació Viària en el seu conjunt és una tasca de tots. No només hem de preocupar-nos de l'Educació Viària a través de les diverses institucions socials bàsiques: la família, l'escola, l'Estat, l'Església, els mitjans de comunicació, i diverses institucions públiques i privada, sinó també en totes les situacions convivencials sense oblidar-nos que el tràfic està present en tot moment en les nostres vides tant de vianant, com de conductor, i d'usuari de transport i viatger.


L'educació implica un aprenentatge. Cal saber i comportar-se bé. Això és el que es pretén en el nostre ensenyament. Fins que no s'arriba a això no hi ha veritable aprenentatge, tota la resta són factors que faciliten, predisposen i poden contribuir en major o menor grau a l'èxit. Fins que els nous coneixements es converteixen en alguna cosa habitual, superant la momentània memòria d'alguna cosa que aviat s'oblida o en un comportament simulat davant el professor de l'escola o l'examinador, fins que no s'han fet una mica seu, espontani, natural, no s'assoleix l'objectiu de l'educació.


L'Educació Viària, no ha d'entendre's únicament com un simple aprenentatge d'un repertori de normes i senyals de circulació ni d'un catàleg de regles de cortesia i urbanitat. L'Educació Viària ha de ser una mica més. Ha d'anar encaminada, a més, a l'ensenyament i l'aprenentatge i adquisició d'uns hàbits de comportament que modifiquin i centrin actituds enfront del fet del tràfic com fenomen social i de risc i a mantenir amb els altres usuaris unes relacions de convivència ordenada, solidària, responsable i de respecte mutu acords amb la societat que vivim.

L'Educació Viària ha d'anar dirigida, en principi, a tots els ciutadans, però en primer lloc, com destinataris de l'educació estan els nins, el que duu a distingir entre Educació Viària Infantil i Educació Viària Escolar, segons l'edat dels nens. La primera comprendria als nens de fins a 5 anys i la segona als nens de 6 als 18 anys.

 

Com subjecta al seu fill en el cotxe?

Curs molt interessant per a nins i no tan nins
En Castellà
Realitza el següent test, per a veure si de debò has après alguns conceptes bàsics d'educació viària:
En Castellà
Ara si vols obtenir el CARNET DE VIANANT, has de superar el següent test:
En Castellà