Com cada any, a l'inici de la temporada turística, es fa necessari la revisió del correcte funcionament de l'equip limitador instal·lat als locals que compten amb ambientació musical.

Segons l'ordenança municipal corresponent, el correcte funcionament del limitador és responsabilitat de l'establiment i per tant sancionable l'incompliment d'aquest precepte.

A través d'aquest formulari, podrà sol·licitar la inspecció per part dels inspectors sonomètrics de la Policia Local, per tal de verificar el correcte funcionament del limitador.

Així mateix té a la seva disposició en aquest formulari, la possibilitat de comunicar qualsevol camvi, averia o anomalia, tant del limitador com del conjunt dels equips de so del local.

Per atendre'l el millor possible, és necessària la seva cooperació a l'hora d'omplir les dades del formulari. Si us plau revisi abans d'enviar.

UNITAT DE CONTROL D'ACTIVITATS

SOL·LICITUD D' INSPECCIÓ LIMITADOR