COMPETÈNCIES I FUNCIONS DE LA POLICIA LOCAL D'ALCÚDIA.

-Seguretat ciutadana. Vetllar per la seguretat ciutadana garantint el compliment de les lleis existents.

-Protecció i escorta de les Autoritats Municipals . Assegurar la protecció pròpia de les Autoritats Municipals a través de mesures de planificació, prevenció i protecció de les seves activitats diàries.

-Vigilància i custòdia d'edificis i instal·lacions Municipals: Seguretat ( vigilància i control d'accessos) dels edificis Municipals. Custòdia dels detinguts en les dependències policials i el seu trasllat a les dependències judicials.

-Ordenar, senyalitzar, dirigir el tràfic, denunciar i tramitar els expedients sancionadors per les infraccions de tràfic dintre del nucli urbà estacionaments, control alcohol, control velocitat, control documentacions, transports, tacògrafs, transport escolar, etc..

-Instruir atestats i investigar els accidents laborals i els accidents de tràfic dintre del nucli urbà.

-Policia Administrativa :Vetllar pel compliment de les Ordenances Municipals, normativa de medi ambient , protecció de l'entorn i tramitació dels expedients sancionadors, la competència dels quals és del Municipi, per les infraccions que es cometin.

-Execució d'acords municipals, tramitats des del Servei o a requeriment d'altres Àrees.

-Policia judicial ( investigació de delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic, delictes contra les persones, delictes sexuals, delictes contra la salut pública ( tràfic de drogues ). Identificació, localització i detenció dels responsables, així com l'obtenció de les proves necessàries per a la seva inculpació i posada a la disposició de l'Autoritat Judicial.

-Auxili en casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública, participant en l'execució dels plans de protecció civil.

-Efectuar diligències de prevenció i quantes actuacions tendeixin a evitar la comissió d'actes delictius. Confecció de Diligències i Oficis Judicials amb motiu de les actuacions dels agents i recollida de denúncies dels ciutadans i la seva remissió a l'Autoritat Judicial

-Vigilar els espais públics i col·laborar en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes.

-Cooperar en la resolució de conflictes privats quan són requerits per a això.

-Tramitació documental i expedients administratius.