Es en aquesta època quan les necessitats del municipi d' Alcúdia, la gran envergadura de serveis prestats al ciutadà, fa que el Cos de la Policia Local es marqui uns criteris d'actuació i coordinació creant-se especialitats, sent una d'elles la Unitat Operativa Nocturna, denominada U.O.N., per a donar resposta de forma ràpida i eficaç a qualsevol requeriment del ciutadà a la nit.
Prefectura va creure en el seu moment, que a causa de les circumstàncies del servei era favorable constituir una secció sols en horari nocturn. Coneixent la problemàtica existent i per fer front a l'increment de serveis d' una població que demanda la màxima implicació d' aquesta Policia .La U.O.N., com es va passar a denominar aquesta secció, compte amb la màxima implicació en la persecució dels il·lícits penals, amb un model a seguir en quant a professionalitat en el compliment de les seves obligacions, que poden ser des de la persecució del delicte fins a la mediació en quants conflictes privats s' arribi a tenir coneixement, accidents , serveis ciutadans , col·laboracions amb Guàrdia Civil i Bombers, molèsties veïnals, tràfic,...

Els funcionaris han adquirit coneixements dirigits a intervenció policial, que va des de defensa personal fins a control de grups (actuacions antidisturbis, especialització en conducció de vehicles...).

La U.O.N.. del cos de Policia Local d'Alcúdia ,és format i instruït per l'Escola Balear d'Administració Pública ( EBAP ), Aquesta unitat va ser creada per a reforçar els serveis del Cos Local .

Els membres de la U.O.N. centren les seves actuacions especialment, en la seguretat ciutadana , controls preventius de tràfic, identificació de persones, tràfic de drogues, consum d'alcohol a la via pública, etc . Actualment, la U.O.N. està dotada del material personal que precisa , a més de quatre vehicles.