Escola Municipal de Música d'Alcúdia.    Jove Orquestra

 

 

 

 

Presentació

Notícies

Consell d'Administració

Orquestra

Banda de Música

Contacte

 

 

L’Orquestra Juvenil de l’Escola Municipal de Música d’Alcúdia va ser creada durant el curs 1999/00 arrel de la implantació de les aules d’extensió del Conservatori Professional de Música de Palma. 

Molts han estat els alumnes que n’han format part durant aquests anys. Cal dir, que actualment hi ha components que des de la seva fundació en formen part com també de la banda de música.  Està formada per alumnes de la mateixa escola i compta amb la col·laboració especial d’alguns professors.

El fet de ser una agrupació musicalment parlant, jove, i que cada any integra nous components fa que no pugui ser una agrupació estable, ja que cada any hi ha alumnes que continuen els seus estudis al Conservatori o altres centres musicals.

Durant aquests anys s’han fet diversos concerts i diversos  intercanvis amb altres escoles de música: Inca, Felanitx i Ciutadella, Tauste (Saragossa) Ferreríes, Manresa (Barcelona).

Actualment i durant aquest curs està formada per 39 alumnes i dirigida per  Miquel Barceló i Ginard.